Benvinguts a Puigs de Menorca

Aquest blog va destinat a tota persona que estimi Menorca i volgui conèixer i donar a conèixer qualque puig o muntanya de Menorca.Tractarà de definir ses referències històriques, característiques des terreny i qualque curiositat.dilluns, 7 de març de 2011

Puig Menor

Hola!
Es Puig Menor es troba aprop d'una de ses formacions més espectaculars de Menorca: ses Penyes d'Egipte. És un puig que es troba a 112 m.s.n.m. i per arribar-hi s'ha de prendre es camí que va des de sa carretera Maó-Fornells fins es Camí d'en Kane passant per es lloc de colònies de Binixems. Per qui no conegui aquest camí , es fàcil trobar-lo si es pren es camí que hi ha a l'esquerra a n'es darrer revolt abans d'enfilar , en direcció Maó-Fornells, sa recta de s'Ermita de Fàtima. Hi solen passar pocs vehicles i és molt recomanable per fer-hi una excursió o una volta en bicicleta.

Una vegada agafat es camí anteriorment esmentat hem de prendre cap a la dreta i no entrar dins sa propietat de Ses Terres Velles , que veurem una vegada a dalt es puig , i que podem veure a n'es darrer mapa. Així , tocarà pujar una costa encara pes camí fins que veiem una barrera a la dreta després de ja haver pujat bastant. Aquesta barrera duu a unes tanques que haurem de bordetjar per no trepitjar es sembrat i començar sa pujada quan vegem sa següent imatge :Pujarem per una torrentera fins unes grans roques que serveixen de mirador cap a sa planícia que enfoca cap a sa zona compresa entre Favàritx i S'Albufera. Veurem, com he dit antes, es lloc de ses Penyes Velles i també es d'Egipte.


Des d'aquestes roques podem veure es vèrtex geodèsic a n'es cim d'es puig cap a Llevant i ses penyes d'Egipte cap a Ponent.Una vegada allà continuam caminant pes turó fins arribar a n'es cim d'es Puig Menor per contemplar d'es de S'albufera fins Favàritx al nord-est , i es grup de muntanyes format per El Toro, L'Enzell, S'Ermita i Sa Roca ( o Muntanya Nova). a l'oest . Aquestes quatre puigs són es qui es veuen a sa següent imatge , encara que no es diferencien entre es segon i es tercer.


Direcció sud-sudoest des d'es cim d'es puig hi ha una bona visió cap es bosquet i torrent d'es Puntarró ( a s'altre banda d'es camí que havíem pres per arribar) però malauradament no dispòs d'imatges. Es tracta d'un torrent curiós ja que no desemboca a la mar sinó a s'Albufera d'es Grau.
Així com vam veure a s'anterior article refernt Sa Fita o Sa Falconera , hi ha instal·lat un punt geodèsic a n'es cim d'es Puig Menor. Voldria explicar un poc de què es tracten aquestes estructures:

"Un vèrtex geodèsic és una senyal permanent que es materialitza sobre el terreny i que forma part d'una xarxa de triangles on les coordenades s'han calculat amb la major exactitut i precissió possible. Aquesta xarxa dóna la volta al globus terraqui , és a dir, el món està comunicat mitjançant els vèrtexs geodèsics i els mateix sistema de coordenades.
La senyal, en general, és un cilindre d'aproximadament 1,20 metres d'altura muntat sobre un dau de formigó i pintat de blanc encara que també pot ser un prisma quadrangular. A sobre d'aquesta senyal s'hi instal·la l'instrument topogràfic per fer les mesures necessàries. Des de cada senyal se'n poden observar varies , així que els vèrtexs estan situats en els llocs més alts , lliure d'obstacles i amb una gran visió .
Es pot fer una classificació segons ordres : de 1er , de 2on i de 3er. La xarxa de 1er ordre té els seus vèrtexs separats per una distància d'uns 40 Km , la de 2on per una d'entre 15 i 20 Km , i la de 3er per una d'entre 4 i 5 Km. La xarxa de 1er ordre és la de més precissió."
A Menorca hi ha un total de 29 vèrtexs geodèsics , dels quals he llegit que tres estan pràcticament derruits i tres més en mal estat. Comptant-los damunt es mapa se'n veuen 27 però sembla ser que n'hi ha tres a sa muntanya d'El Toro. Aquestes imatges estan preses de s'Institut Geogràfic Nacional :


Dins s'enllaç es pot aproximar més i veure es punt exacte d'aquests vèrtexs. Tenc una imatge de s'advertència de destruir o danyar aquests vèrtexs , així que alerta!
Esper que us animeu a fer s'escapada i que us sigui d'interés sa informació !