Benvinguts a Puigs de Menorca

Aquest blog va destinat a tota persona que estimi Menorca i volgui conèixer i donar a conèixer qualque puig o muntanya de Menorca.Tractarà de definir ses referències històriques, característiques des terreny i qualque curiositat.diumenge, 30 de gener del 2011

Puig de sa Font Rodona

Bon any a tothom!
Per sort aquestes vacances de Nadal passades hem tingut prou bon temps per anar a cremar es dinarots ... Tres han estat ses excursions : es Caragol ( entre L'Enzell i sa carretera de Maó-Fornells ) , sa Font Rodona i Sa Fita o Sa Falconera.
Es puig de sa Font Rodona té es punt més alt a 237 m.s.n.m i es troba a ses següents coordenades geogràfiques:

- 39º57'51.50'' N   04º03'26.33'' E

Hi ha camí fins dalt de tot , començant a sa carretera que va a Es Migjorn Gran , poc després de sa rotonda nova de sa carretera. Poc després de s'entrada a n'es camí (portalada que es veu a sa primera fotografia) hi ha un tros de carretera que no s'empra , després d'unes obres, que es perfecte per aparcar. 
Es pot veure a ses dues següents imatges es tipus de camí que hi ha per pujar fins dalt de tot : primer ample i rodetjat d'arbres alts i després camí estret , més empinat i rodetjat d'arbusts.En general es camí és bo si es sap trobar però no és fàcil açò darrer. Des camí més ample hi ha diverses desviacions a mà esquerra , de ses quals una va directament a n'es cim , però ses altres són camins alternatius molt més densos però no impracticables.
De baixada és molt més fàcil ja que es veu molt més clar es bon camí.Des de dalt de tot ses vistes són molt xules, per una banda sa vista cap a Mercadal , El Toro, Es puig de l'Enzell i S'ermita i es puig Mal ; i per s'altre banda sa vista cap al sur amb sa població d'Es Migjorn Gran i la mar a n'es fons.  Excursió no molt llarga però intensa amb un desnivell d'uns 110 metres. As final de tot , quan acaba es camí estret potser és un poc més complicat arribar dalt de tot però tampoc impossible. Ses vistes permeten veure es diferents llocs que envolten sa muntanya com Sa Granada de Baix i de Dalt , i Font Rodona de Baix , bé a la vora de sa carretera. Degut a n'es fet de ser sa muntanya més alta de sa regió de migjorn es veu bona part de Llevant .